شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه

شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه

شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) در مهرماه ۱۳۵۳ بمنظور تسهیل و توسعه همکاری میان دو کشور ایران و فرانسه در بخشهای صنعتی، تجاری، کشاورزی، مالی، ساختمانی، حمل و نقل و خدمات با ترکیب ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری ایرانی و ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری فرانسوی با سرمایه ثبت شده ای معادل یک میلیارد ریال منقسم به ده هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام که ۳۵ درصد آن تودیع گردید، تأسیس و درتاریخ ۱۳۵۳/۰۸/۱۴ تحت شماره ۱۹۹۹۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. با آغاز به فعالیت شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه در سال ۱۳۵۳ ، این شرکت با توجه به هدف تاسیس و ماموریت تعریف شده در مجمع موسس که با در نظر گرفتن ماموریت و رسالت بانک های توسعه ای سهامدار تعریف گردیده بود ، مجموعه اقداماتی را در جهت گسترش همکاری های اقتصادی بین دو کشور ایران و فرانسه به مرحله اجرا گذاشت و نتیجه آن تسهیل سرمایه گذاری مشترک و مشارکت در هفت پروژه مختلف و پیشبرد و راه اندازی برخی از شرکت ها بوده است . با پیروزی انقلاب اسلامی ، اتحادیه مالی یونی فارست که از سهامداران فرانسوی شرکت به حساب می آمد ، سهام خود را به شریک دیگر فرانسوی منتقل نمود و آخرین سهامدار فرانسوی نیز با تغییر برنامه های خود در ایران ، کل سهام خود در شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه را در سال ۱۳۶۷ به بانک صنعت و معدن فروخت . بانک صنعت و معدن تیز چند سال بعد و به منظور خارج نمودن بانک از حیطه شرکت داری ، سهام خود را در شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن واگذار نمود . بدین ترتیب ، دور جدیدی از فعالیت شرکت آغاز گردید و روند فعالیت ها با توجه به سیاست سهامدار عمده تغییرات اساسی یافته و به سمت سرمایه گذاری در اوراق بهادار و بورس متمایل گردید .
اطلاعات پایه

شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه

  • سرمایه گذار

تهران , میدان آرژانتین , خیابان الوند , کوچه ۲۹ , پلاک ۱

http://ifico.ir

تماس با شرکت

شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه

تهران , میدان آرژانتین , خیابان الوند , کوچه ۲۹ , پلاک ۱
Iran Iran